Jak přidat pracoviště?

V aplikaci Ofisly klikněte v levém sloupci na záložku “Stoly”. Poté se otevře nabídka, kde uvidíte záložku “Nastavení”. V horním panelu najdete tlačítko “Přidat pracoviště”. Zadejte název pracoviště a kliknutím na tlačítko “Přidat pracoviště” potvrďte vytvoření.

Try Ofisly for free for 14 days

No commitment. On trial. With all the features we offer and no limit on the number of users. No credit card details.

Don't miss the latest news in Ofisly

Sign up for our newsletter to find out what's new in Ofisly on a monthly basis.