Jak používat skupiny?

Co jsou skupiny?

Skupiny umožňují snadno přidělit nebo naopak zamezit uživatelům aplikace přístup k jednotlivým pracovištím, parkovištím nebo k sdíleným zdrojům. Skupiny můžete vytvořit například dle oddělení ve vaší firmě.

TIP

Skupiny můžete využít také v kombinaci s Lokacemi, díky čemuž dokážete jednotlivým skupinám uživatelům přidělit pracoviště, parkoviště nebo zdroje z jiných poboček.

Jak je nastavit?

Vytvořit skupiny je jednoduché. Stačí zvolit vhodný název, vybrat uživatele, kteří do skupiny patří a následně jim přidělit sdílené zdroje.

Upozornění

Po vytvoření první skupiny je nutné každého uživatele zařadit do nějaké ze skupin. V případě, že nemá uživatel skupinu přidělenou, musí zažádat administrátora o přidělení. Žádost se odešle přímo z aplikace a je doručena na administrátora aplikace.

Co znamená kolize rezervací?

Během vytváření skupin může dojít ke kolizi rezervací. K takové situaci nastane jen tehdy, pokud už aplikaci používáte, uživatelé uskutečnili rezervace zdrojů nebo jste místa přiděleli uživatelům.

Ke kolizi dochází z důvodu, že uživatelům odebíráte oprávnění používat sdílený zdroj, na který má provedenou rezervaci nebo má na pracovišti přidělené místo.

Pro uložení skupiny je potřeba odstranit buď kolizní rezervace a nebo odebrat uživatele z nově vytvářené skupiny.