Jak používat lokace?

Co jsou to lokace?

Lokace umožňují spravovat více poboček společnosti na jednom místě. Lidé si mohou jednoduše vybrat, kde chtějí provést rezervaci. Lokace mohou fungovat nezávisle na sobě a nebo být propojeny pomocí skupin.

TIP

Lokace můžete využít v kombinaci se skupinami, díky čemuž dokážete jednotlivým skupinám uživatelům přidělit pracoviště, parkoviště nebo zdroje z jiných poboček.

Jak je nastavit?

Nejprve je nutné lokace aktivovat v nastavení aplikace. Vytvořit lokace je už jednoduché. Stačí zvolit vhodný název a následně do lokace zařadit jednotlivá pracoviště nebo parkoviště.

Upozornění

Při kombinací lokace se skupinami dojde k nastavení defaultní lokace u všech uživatelů, kteří jsou součástí skupiny. Uživatelé si mohou svou lokaci změnit ve svém osobním nastavení.